„Dotacje na innowacje”

„Dotacje na innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Tytuł projektu: „Wdrożenie platformy B2B w firmie "Grupa Chorten" Sp. z o.o.”

Celem projektu jest zautomatyzowanie procesu wymiany dokumentów handlowych pomiędzy sklepami należącymi do grupy Chorten a spółką Grupa Chorten sp. z o.o., poprzez ułatwienie im dostępu do oferty handlowej oraz automatycznej wymianie dokumentów handlowych i informacji marketingowych.

Projekt polega na stworzeniu innowacyjnego narzędzia informatycznego dla Grupy Chorten Sp. z o.o. w celu zautomatyzowania procesu wymiany dokumentów handlowych pomiędzy firmami współpracującymi z wnioskodawca, poprzez ułatwienie im dostępu do oferty handlowej oraz automatycznej wymianie dokumentów handlowych i informacji marketingowych. Platforma Internetowa umożliwi zautomatyzowanie procesu umieszczania przez dostawców oferty, składania zamówienia przez odbiorców, dostarczania faktur sprzedaży itd.

Platforma zostanie opracowana na potrzeby Wnioskodawcy, w związku z tym zastosowane w niej rozwiązania technologiczne będą unikalne i stworzone na potrzeby Wnioskodawcy. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania opracowanych rozwiązań niezbędne jest nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią również część niniejszego projektu.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w siedzibie firmy pod adresem:

Ul. Przędzalniana 60

15-688 Białystok

bądź telefonicznie: 797 700 702 (osoba do kontaktu: Sawicki Przemysław)

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronach: