Korzyści

Korzyści:

  • preferencyjne warunki zakupu towaru oraz korzystanie z umów z producentami,
  • opieka specjalistów - każda placówka handlowa jest pod stałą opieką koordynatora,
  • korzystanie z ponad 200 umów producenckich oraz umów z regionalnymi dostawcami,
  • wysokie bonusy retro,
  • atrakcyjne terminy płatności,
  • bezpieczeństwo dostaw,
  • obniżenie dodatkowych kosztów działalności,
  • wsparcie marketingowe (gazetki, plakaty, promocje, reklama w mediach, billboardy),
  • korzystanie z wynegocjowanych warunków zakupu sprzętu wyposażenia sklepu (urządzenia chłodnicze, informatyczne, meble),
  • nowoczesne rozwiązania informatyczne,
  • możliwość wymiany doświadczeń,
  • stabilna współpraca,
  • sam zarządzasz sklepem, sam dobierasz asortyment i ustalasz ceny,
  • otrzymujesz oferty cen promocyjnych niedostępne dla innych sklepów,
  • niezależność podejmowania decyzji

Wsparcie Marketingowe:

  • promocje gazetowe
  • promocje plakatowe i okazjonalne
  • reklama w środkach masowego przekazu
  • billboardy
  • mobilna przyczepa jeżdżąca z nagłośnieniem
  • firmowe materiały eksploatacyjne - reklamowe